WF Journaals


WF Journaal 1954
 • Viering 100-jarig bestaan op 7 januari met beelden van de Harmonie Wilton-Fijenoord, recepties, tentoonstelling in de bedrijfsschool.
 • Feest voor personeel in de AHOY-hallen in Rotterdam op 11,12 en 13 januari, met een deel van het WF-declamatorium door L. Giphart, optreden van diverse artiesten.
 • Een speciale las-(beter giet)techniek (met de daarbij ontstane brand).
 • Plaatsen van een nieuwe 35-tons hijskraan langs de haven.
 • Impressies van de bouw van een tanker.
 • De doop van bouwnummer 740, de “Poitou”.
 • Overdracht van de Shell-tanker “Koratia” en vertrek voor de eerste reis
 • Aanbieding van jubileum-klok t.g.v. 100 jaar WF door personeel.
 • De zonsverduistering wordt bekeken door personeelsleden.
 • Reparatie van de “Bonnie Prince Charlie” op de dwarshelling van de WF-werf aan de Westkousdijk.
 • De voortgang van de werkzaamheden aan het nieuwe dok 6 in Schiedam-Sterrebos.
 • Doop en tewaterlating van de eerste mijnenveger, de “Dokkum” op 12 oktober.
 • Impressies van werkzaamheden in Machinefabriek.
 • De helling met daarop de “Willem Barendsz. II”.
 • Doop en tewaterlating van walvismoederschip “Willem Barendsz. II” door mevr. Mansholt.
 • Uitreiking van koninklijke onderscheidingen aan 5 personeelsleden.
WF Journaal 1955
 • Doop tanker “Sologne” voor de franse S.M.T.P. door mevr. Chaban-Delmas.
 • Koninklijke onderscheiding voor de heer van der Struis, onderbaas machinefabriek, op 19 febr.
 • Terugkeer Shelltanker “Korenia” van de proeftocht.
 • Doop en overdracht tanker “Korenia” aan de eigenaar Shell, door mevr. Ernste-Van Os.
 • Tewaterlating van een nieuwe WF-sleepboot op 24 mei.
 • Doop en tewaterlating op 28 mei van de 17.000 tons tanker “Bussum” voor de rederij Oostzee.
 • Kiellegging van een Caltex-tanker van 32000 ton, bouwnummer 747
 • Kiellegging “X-dam” voor de HAL (“Statendam”), bouwnummer 753.
 • Afbouw walvisvaarder “Willem Barendsz.” met inbouw van de stoomketels, motorfundatie en verdere onderdelen.
 • “Willem Barendsz.” in het dok met aanbrengen van de scheepsschroeven.
 • Uitgebreide informatie van de technische proeftocht van de “Willem Barendsz.”.
 • Officiële proeftocht en overdracht van de “Willem Barendsz.” op 9 juli.
 • Opening van het vernieuwde laboratorium door ir. B. Wilton (chef lab. is ir. Goedkoop).
 • Overdracht kustmijnenveger “Dokkum” aan de Kon. Marine op 26 juli.
 • Doop en tewaterlating van de mijnenveger “Roermond” voor de Kon. Marine op 13 augustus.
 • In dienst stellen van de onderzeebootjager “Gelderland” voor de Kon. Marine op de werf aan de Westkousdijk.
 • Doop van de “Oldekerk” van 7000 reg.ton voor de V.N.S. door mevr. Dijkstra-Viruly.
 • Doop en overdracht in volle zee van de “Kopionella” voor de Shell.
 • Voortgang werkzaamheden aan het nieuwe bouwdok.
WF Journaal 1958
 • Werk aan boord van sleepboot
 • Onderhoud in de machinekamer
 • Roeiers verlenen hulp bij het afmeren van zeeschepen
 • Motorschip Bagdad wordt gereedgemaakt
 • Transport van 40 ton wegende scheepsmast van de Tabaristan over land
 • Vervaardiging van een sectie.
 • Voor verschillende vormen van transport over land wordt van allerlei voertuigen gebruik gemaakt.
 • Opening van het nieuwe sportcomplex met hand- en voetbalwedstrijden, soms gekostumeerd
 • Tewaterlating van de Pearl River.
 • Aanvang verbouwing van de Willem Ruys
 • Motorschip Moordrecht terug in het water.
 • Hijstechnieken
 • Plaatsing nieuw zwembad op Willem Ruys
 • Gasdistributie op scheepswerf
 • Losse flessen propaangas per vrachtwagen van Shell naar de werf
 • Later bezorgt een tankauto van Shell het gas bij het nieuw gebouwde gasstation
 • Daar vandaan distributie via leidingen over het gehele terrein.
 • Doop en afvaart ms Randfontein van de Verenigde Nederlandse Scheepvaart Maatschappij. 
WF Journaal 1960
 • Inleidende beelden van klinken, heien, hakken, lassen, transport, branden.
 • Doop en tewaterlating van de “Mary Livanos”.
 • Kiellegging van bouwnummer 770 de 48000 tons “Armagnac” voor de Franse rederij SFTP; tot dan de grootste tanker ooit in Nederland op een helling gebouwd.
 • Beelden van de werkzaamheden nodig voor het verlengen van de Wiltonhaven zoals grondverzet, heien, afbreken van de oude Duitse bunker aan de kop van de haven en beton storten
 • 1e schip aan nieuwe kade.
 • Verhalen van het eerste schip, de “Olympic Mountain” naar de nieuwe ligplaats.
 • Uitbreiding van het hoofdkantoor, bouw van het dokkantoor “Kop Haven” en een nieuwe telefooncentrale 
 • Kiellegging van bouwnummer 774, de 10000 tons “Katendrecht”, voor Van Ommeren.
 • Doop en overdracht van de 33000 tons “Viana” aan de Shell met vertrek vanaf de Parkkade.
 • De stuurbrug voor de Euromast.
 • De tentoonstelling “Floriade” in Rotterdam.
 • Receptie van de heer Muilwijk- afd. Reparatie wegens 40 jaar werkzaam bij WF.
 • Doop van de “Caltex Naples”.
 • Demonstratie van de magneetloskraan aan de Vijfsluizenhaven.
 • Beelden van de bouw van de “Armagnac” op de helling.
 • Doop en overdracht van de “Videna” voor de Caltex op volle zee. Reparatie van schepen zoals de “Pearl River”.
WF Journaal 1961
 • Afscheid van directie-secretaris de heer De Hoog.
 • Afscheid van de laatste zaterdag als werkdag (op 31 12-1960).
 • Driehonderd dagen “Veilig Werken” in Machinefabriek I en de uitreiking van de bijbehorende prijs door ir. F.C. Smit aan baas De Witte.
 • De oude telefooncentrale van Wilton-Fijenoord wordt vervangen door een modern exemplaar.
 • Overname en indienststelling van de WF-draagvleugelboot “Tab” bij J.&. K. Smit.
 • De WF-Gieterij presenteert zich op de Jaarbeurs.
 • Kielleggingen voor: bouwnummer 763 voor de “Vitrea” voor Shell Tankers en nummer 776 voor de “Grebbedijk” voor de HAL, gevolgd door die van twee WF-sleepboten en 4 duwbakken voor Van Ommeren.
 • Vertrek van de “Caltex Naples” voor de N.P.T.M.
 • Doop van de 10.000 tons “Katendrecht” voor Van Ommeren.
 • Tewaterlating, inzegening door pater Koevoets en doop van de “Armagnac” voor de Franse F.S.T.P..
 • Uitreiking van 850 gouden WF-speldjes aan personeel in de Rivierahal van de Diergaarde Blijdorp.
 • Bus- en Boottocht voor gepensioneerde oud-werknemers van WF.
 • Maken en leveren van een nieuw roer en achtersteven voor de “Olympic Eagle”.
 • Terugkeer van de “Armagnac” na de technische proeftocht.

 

WF Journaal 1962
 • Reparatie van brugdek- en bodemschade aan de “Crystal Jewel”.
 • Doop en tewaterlating van de 10.000 tons “Grebbedijk” voor de HAL.
 • Aflevering van de 33.000 tons “Vitrea” met beelden van het schip op de rivier.
 • Doop van de twee WF-sleepboten “Company” en “G.M. Roentgen”.
 • Leerlingen van de Bedrijfsschool demonteren de machinekamer van de uit de vaart genomen sleepboot “Drydock II”.
 • Afscheid van WF-onderdirecteur Muilwijk, op 30 maart, na 42 dienstjaren.
 • Verlengen van dok 5.
 • Reparatie van de “Olympic Thunder” .
 • Afscheidsreceptie van WF-directeur Van Daalen.
 • Kiellegging van bouwnummer 775 voor Van Ommeren en bouwnummer 782, Hr.Ms.
 • Onderzeeboot “Potvis” voor de Kon. Marine .
 • Bezoek van HM Juliana aan Schiedam , haar bezoek aan de WF Bedrijfsschool, de Machinefabriek en een tocht over het bedrijfsterrein.
 • Aanbouw van de “Gorredijk” voor Van Ommeren.
 • Verslepen van drijvend dok 3 (het Wilhelminadok) naar de werf in Rotterdam.
 • Doop van de “Gorredijk”

Museum Wilton Fijenoord 2021


Laatst bijgewerkt geleden.

Interactief Museum